Na zdjęciu znajduje się uśmiechnięta kobieca twarz w czarnych okularach i brązowych włosach

Mgr Agata Ziobrowska – psychoterapeuta, psycholog, psychodietetyk, pedagog specjalny, coach.
Należę do polskiego towarzystwa terapii poznawczo-behawioralnej. Prowadzę indywidualną psychoterapię dla młodzieży, dorosłych i seniorów, konsultacje psychologiczne, psychodietetyczne oraz coaching. W swojej pracy korzystam głównie z podejścia poznawczo-behawioralnego, w tym także z terapii 3 fali act, dbt, cft i terapii schematów oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Najważniejszy dla mnie jest człowiek jego indywidualne cele, potrzeby, marzenia. W trakcie psychoterapii pomagam radzić sobie z trudnościami, realizować cele i wprowadzać zmiany www tych obszarach, które są dla Ciebie najważniejsze z uwzględnieniem Twoich osobistych zasobów, preferencji i doświadczeń z przeszłości. Spotkania terapeutyczne ze mną są przestrzenią, w której otrzymasz konkretną, zindywidualizowaną pomoc, zrozumiesz przyczyny i mechanizm powstania trudności, wprowadzisz pożądane przez siebie zmiany, nauczysz się radzić sobie z problemami, tak abyś mógł/mogła prowadzić pełne, niezależne i satysfakcjonujące życie. Jestem psychoterapeutką, dla której ważne są efekty oraz relacja. Dlatego spotkania zawsze odbywają się w atmosferze głębokiej akceptacji, życzliwości oraz zrozumienia. Jestem również osobą niewidomą, co dodatkowo pozwala mi bardziej skoncentrować się na Twoich słowach i zachować postawę wolną od oceny. Osobiste doświadczenia uwrażliwiły mnie na cierpienie innych i pokazały, że nawet w sytuacji pozornie beznadziejnej można znaleźć sens i zadowalające wyjście. Pomaganie innym jest dla mnie nie tylko pracą, ale także pasją.
Ukończyłam studia magisterskie z psychologii, specjalizacja psychologia rodziny oraz pedagogiki specjalnej na uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Jestem w trakcie czteroletniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej na SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej, przygotowującej do uzyskania certyfikatu, rekomendowanej przez polskie towarzystwo terapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyłam także studia podyplomowe z psychodietetyki na Wyższej Szkole Nauk Społecznych oraz coachingu i mentoringu na uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Ponadto brałam udział w wielu szkoleniach i kursach specjalistycznych, w tym: terapii akceptacji i zaangażowania (act), terapii dialektyczno-behawioralnej (dbt), terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (tsr), terapii traumy i stanów chronicznych w podejściu tsr, terapii online oraz rocznym kursie transkulturowej psychoterapii pozytywnej. Byłam także członkiniom zespołu szkoleniowo-konsultacyjnego terapii dialektyczno-behawioralnej (dbt). Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe zarówno praktyczne jak i merytoryczne. Posiadam doświadczenia w pracy z osobami z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, osobami uzależnionymi, osobami doświadczającymi kryzysów, przeżywającymi stratę i żałobę, osobami z trudnościami w relacjach, a także osobami zdrowymi, które chcą się rozwijać.
Dotychczasowe doświadczenia zawodowe zdobywałam w takich miejscach jak:

 • „Do siebie” Gabinet pomocy psychologicznej i rozwoju – Ewa Kruchowska w Nowym Targu
 • Internetowa Poradnia Psychologiczna
 • Środowiskowy dom samopomocy „Serce” w Lublinie
 • Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu w Przychodni Leczenia Uzależnień w Lublinie
 • Dom Pomocy Społecznej „Nadzieja” w Żułowie
 • Fundacja Adra
 • Fundacja Kreatywności i Innowacji w Działaniu w Lublinie

W ramach zadań prowadziłam indywidualne konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia, indywidualne psychoterapie oraz szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych.

Kursy i szkolenia

 •  Czteroletnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej na SWPS w Rzeszowie
 • Stany chroniczne i trauma w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach Centrum PSR• Międzykulturowy konsultant transkulturowej psychoterapii pozytywnej Instytut Psychoterapii we Wrocławiu – konsultant psychoterapii pozytywnej
 • Terapia akceptacji i zaangażowania – uczę się ACT
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopień – Laboratorium Edukacji i Terapii SR
 • Międzykulturowy konsultant transkulturowej psychoterapii pozytywnej Instytut Psychoterapii we Wrocławiu – konsultant psychoterapii pozytywnej
 • Terapia online w poradnictwie psychologicznym Uniqskills
 • Grupa konsultacyjno-samokształceniowa terapii dialektyczno-behawioralnej Polskie Towarzystwo terapii dialektyczno-behawioralnej

Wykształcenie

 • Studia magisterskie z psychologii, specjalizacja psychologia rodziny UMCS w Lublinie
 • Studia magisterskie z pedagogiki specjalnej UMCS w Lublinie
 • Studia podyplomowe z psychodietetyki WSNS w Lublinie
 • Studia podyplomowe coaching i mentoring UMCS w Lublinie